Οι Ακέραιοι

Ακέραιοι - Αυτοί που έχουν όλα τα στοιχεία, δηλαδή είναι Ανήσυχοι, Αμερόληπτοι, Αναλυτικοί, Αδέκαστοι.

Υπάρχουν οι συνειδητά ακέραιοι, αυτοί δηλαδή που επιθυμούν και επιδιώκουν να αυξήσουν την ακεραιότητα τους.

Υπάρχουν και οι αυθεντικά ακέραιοι, που εκ της φύσεως και ωρίμανσής τους είναι ακέραιοι.

Δεν ησυχάζουν, είναι ανήσυχοι. Έχουν μία εσωτερική τάση και επιθυμία για την ακεραιότητα.

Θα ενοχληθούν εάν καταστραφεί η φυσική ομορφιά ενός λιβαδιού. Εάν ένα ζώο είναι ταλαιπωρημένο. Εάν ένα παιδί κοιτάζει τρομαγμένα. Εάν κάποια δεδομένα παρουσιάζονται με ασαφή μορφή.

Θα ενοχληθούν, και θα προσπαθήσουν, μετά αμερόληπτης ανάλυσης, να επιφέρουν την ακεραιότητα και πάλι. Εάν κάποιος προσπαθήσει να τους εξαγοράσει, θα αποτύχει. Είναι αδέκαστοι, δεν εξαγοράζονται.