Επίλογος

Η Νομιογραφία δεν είναι κάτι το στείρο, μηχανικό. Αποτελεί μορφή τέχνης, η οποία συνδυάζει την ομορφιά των μαθηματικών με αυτήν της συγγραφής, έχοντας τον στόχο να επιφέρει την επίλυση και την ακεραιότητα.

Θα έρθει η μέρα, όπου αυτή η «Βασίλισσα των Συγγραφών» θα είναι το αυτονόητο μέσο για την διαχείριση των κοινωνικών συστημάτων, μειώνοντας έτσι την δυνατότητα μεροληψίας προς το μηδέν.

Αυτό θα το επιφέρει η μόνη εξουσία που κατέχει το ηθικό και λογικό δικαίωμα να επιβάλλει μια αλλαγή τέτοιου μεγέθους.

Η εξουσία του κάθε ατόμου.

Η εξουσία των λαών.