Εργοβάση

- Σύστημα συλλογικής ανάπτυξης λογισμικών -

Λογισμικό το οποίο αποτελεί την βάση για την οργάνωση και λειτουργία ορθόνομων έργων ανάπτυξης λογισμικών. Επιτρέπει την συλλογική δημιουργία (ανάπτυξη) λογισμικών.