Επιλυτής Μαθηματικού Επιπέδου

Όμοιος του Επιλυτή Πρακτικού Επίπεδου, αλλά σε μαθηματικό επίπεδο. Όταν ένας πρακτικός λέει «όλα αυτά μοιάζουν με μπάλες» ο μαθηματικός λέει «όλα αυτά μοιάζουν με <μαθηματική εξίσωση που απεικονίζει την μπάλα>».

Ο Επιλυτής μαθηματικού επιπέδου είναι σημαντικός για την υψηλού επιπέδου γενίκευση αλγόριθμων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στα λογισμικά του προχωρημένου βαθμού. Ο πρακτικός διακρίνει της ανάγκες, ορίζει αφηρημένα και γενικά τις προδιαγραφές. Λαμβάνει τα αποτελέσματα (τα οποία δεν κατανοεί καν σε λεπτομέρεια) από τον επιλυτή μαθηματικού επιπέδου.

Ανακαλύπτει και εφαρμόζει γενικεύσεις σε μαθηματικό επίπεδο, κωδικοποιώντας τις λύσεις και μεταφέροντας τες σε απλό επίπεδο ως λογισμικό, ώστε να μπορεί να τις συλλάβει και να τις εμπεδώσει στο σύνολο ο πρακτικός.