Γραφή - Μέσο της Λογικής

Η λογική του ατόμου είναι αυτή που μπορεί να παρακολουθήσει το συναίσθημα, το ένστικτο και φυσικά την ίδια την λογική. Ένα άτομο δεν μπορεί να τα θυμάται όλα. Επίσης, μόλις ενεργοποιηθεί το πιο ισχυρό συναίσθημα ή το ακόμα πιο ισχυρό ένστικτο του ατόμου, η λογική «καπακώνεται».

Η γραφή βοηθάει στο να παραμείνουν τα ζητήματα «ζωντανά». Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να διαβάσει κάποιες αρχές που κατέγραψε, ώστε να τις θυμηθεί όταν οι καταστάσεις τον κάνουν να τις ξεχνάει.

Άλλα άτομα μπορούν, δια της απλής ανάγνωσης, να αποκτήσουν μια εικόνα για τα ζητήματα και τα άλλα δεδομένα του ατόμου. Μπορούν έτσι να συμμετέχουν στην επίλυση των ζητημάτων αυτών.

Ο γραπτός λόγος μπορεί επίσης πολύ πιο εύκολα να ελεγχθεί ως προς την λογική ακεραιότητα του.

Με αυτό, ο γραπτός λόγος γίνεται το βασικό μέσο της λογικής.