Ορθοκρατία

Η εφαρμογή της Ορθονομίας καταλήγει λογικά, ακόμα και εάν ξεκινά μόνο από ένα άτομο, στην Ορθοκρατία, όπου η διακυβέρνηση του κράτους γίνεται μέσω ενός ορθού συστήματος νόμων.

Το σύστημα νόμων είναι διαφανές, ακέραιο και τεκμηριωμένο. Βάση για την διαμόρφωση του είναι το "Εκ Φύσεως Ορθό". Κάθε πολίτης που το επιθυμεί - χωρίς απολύτως καμία εξαίρεση - μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση, την εποπτεία και την εξέλιξη του συστήματος νόμων.

Ένα είδος «Ορθοκρατίας» είναι η «Νομιοκρατία», όπου γίνεται η διακυβέρνηση με βάση ενός ορθόνομου συστήματος νόμων, το οποίοι είναι αποτέλεσμα της «Νομιογραφίας», την οποία ασκεί ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.