Νομιοκρατία

Η Νομιογραφία ως βάση για την Διακυβέρνηση

-

- Νομιοκρατία - Μορφή Ορθοκρατίας, όπου η διακυβέρνηση γίνεται με βάση το «Διανόμιο», στο οποίο μπορεί να συμβάλει ο κάθε πολίτης, άνευ απολύτως καμίας εξαίρεσης -