Η Εποπτεία του Εαυτού

Κυρίως η λογική είναι αυτή που παρακολουθεί εξωτερικούς παράγοντες και την επίδραση τους στον εσωτερικό κόσμο μας. Επίσης παρακολουθεί τις επιρροές από τους διάφορους εσωτερικούς παράγοντες.

Οι 'γέφυρες επικοινωνίας' ανάμεσα στους διαφορετικούς τομείς του μυαλού δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους ίδια άμεσες και αποτελεσματικές. Αυτό ίσως να κάνει έναν ποιητή να εκφράζεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο από έναν πολύ αναλυτικό και λογικό άνθρωπο (ο οποίος φυσικά και έχει συναισθήματα, μα τα παρακολουθεί και τα εκφράζει με διαφορετικό τρόπο).

Ο ποιητής θα εκφραστεί ίσως με ένα αριστούργημα τέχνης, το οποίο θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να ερμηνευθεί, πιθανώς ακόμα και από τον ίδιο. Έτσι θα είναι δύσκολο να βρει άτομα που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν στην επίλυση των ζητημάτων του.

Ο αναλυτής θα εκφραστεί με λιτό αναλυτικό λόγο, ο οποίος δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία. Θα βρει σχετικά εύκολα άλλα άτομα που θα τον καταλάβουν.

Η επίλυση ζητημάτων είναι πιο εύκολη, όταν εκφράζονται αναλυτικά και άνευ συναισθηματισμών.