Είσοδος στην Ομάδα

Ένα άτομο που επιθυμεί να εισέλθει στην ομάδα και να επιδιώξει την ορθονομία, θα έχει καταλάβει την έννοια της ορθονομίας. Θα ξέρει πως θα πρέπει να «ανοίγεται» σε μικρό ή και μεγάλο βαθμό (ατομική διαφάνεια).

Ο λόγος είναι απλός: ένα ζήτημα που αναφέρει, μπορεί στην τελική ανάλυση να έχει τα αίτια στον εαυτό του και όχι σε κάποιον άλλο παράγοντα. Πρέπει να δίνει σε άλλα άτομα την δυνατότητα να δουν μέρη του εσωτερικού κόσμου του. Έτσι θα μπορέσουν να του επισημάνουν τυχόν αίτια που πηγάζουν από τον εαυτό του.

Οι επιλυτές / αναλυτές της ομάδας θα βρουν συνήθως αργά η σύντομα αυτά τα σημεία, ακόμα και εάν δεν τα εκθέτει το άτομο αυτόβουλα. Όμως έτσι χάνεται ενέργεια, η οποία χρειάζεται αλλού.