Βασικά Στοιχεία

Ο επώνυμος λογαριασμός σε συστήματα δικτύωσης αντιπροσωπεύει και προβάλει το άτομο.

Το άτομο που γράφει επιλυτικά, εστιάζει την ενέργεια του με σοβαρότητα στα ουσιώδη.

Δημιουργεί κάποια βασικά κριτήρια για τις επαφές του, αποφεύγοντας την ενασχόληση με αυτές που δεν τα τηρούν. Γνωρίζει πως είναι ανούσιο να συμμετέχει σε μία ομάδα, μόνο και μόνο επειδή ταυτίζεται με τον τίτλο.

Μειώνει την αναπαραγωγή ή δημιουργία πληροφορίας και προπάντων ανούσιων πληροφοριών. Εξακριβώνει μια πληροφορία, βρίσκοντας την αυθεντική πηγή της. Εάν δεν μπει σε αυτόν τον κόπο, δεν δημοσιεύει πληροφορία - όσο σοβαρή και να δείχνει.

Αποφεύγει με κάθε τρόπο να «φακελώνει» τον εαυτό του ή και άλλα άτομα. Αποφεύγει να διαφημίζει εμπορικά σχήματα (μουσική, ταινίες, προϊόντα, παιχνίδια κλπ.).

Όσο είναι δυνατό, γράφει αυθεντικά, αντί να ακολουθεί τυποποιημένες διαδικασίες αναπαραγωγής πληροφορίας.

Γράφει δημόσια, γνωρίζοντας πως όλοι βλέπουν - όχι μόνο τα άτομα που επιλέγει.