Ορθοποίηση

- Ορθοποίηση = Η μετατροπή ενός απλού συστήματος σε σύστημα που ρυθμίζεται από ένα ορθόνομο σύστημα νόμων. -

Σχεδόν το κάθε σύστημα μπορεί να μετατραπεί σταδιακά σε ένα ορθόνομο σύστημα. Αυτό ισχύει ακόμα και εάν παράγοντες του συστήματος δεν επιθυμούν αυτήν την μετατροπή.

Βασικός παράγοντας για να επιτευχθεί μία μετατροπή είναι η απόλυτη ελευθερία πληροφόρησης και δημοσίευσης (έκφραση, επίκριση, αμφισβήτηση κλπ.). Όσον αφορά πολιτικά συστήματα, η «δικτατορία» δεν μπορεί να μετατραπεί, διότι δεν υπάρχουν οι βασικές ελευθερίες. Το σύστημα "δημοκρατία" μπορεί να μετατραπεί, μιας και υπάρχουν οι ανάλογες ελευθερίες.