Μετατροπή

Η Έμπρακτη Μετατροπή των Τεχνοκρατικών Κοινωνικών Συστημάτων

-

Για τους αδύναμους που δεν μπορούν να αμυνθούν. Για τους παγιδευμένους που δεν μπορούν να σηκωθούν. Δώσε την μάχη σήμερα, όσο είσαι ελεύθερος και δυνατός.