Η Ομιλία ως Κρυφό Όπλο

Ο προφορικός λόγος είναι αυτός που μπορεί να αναστέλλει την λογική σκέψη, ειδικά σε συνδυασμό με την παρουσία του ομιλητή (όμορφη, χαρισματική, επιβλητική, ...).

Μία φωνή μπορεί από μόνη της να κάνει έναν άνθρωπο να νιώσει και να κάνει πράγματα, με τα οποία δεν συμφωνεί η λογική του. Το σύνολο από φωνή, έκφραση προσώπου, στάση σώματος και φυσικά τα ίδια τα λόγια, αγγίζουν αμέτρητα συναισθήματα και ένστικτα.

Άτομα που κατέχουν την τέχνη της ομιλίας, μπορούν να την χρησιμοποιήσουν ως «κρυφό όπλο», επηρεάζοντας τον απέναντί τους χωρίς αυτός να το καταλάβει. Τα άτομα ξαφνικά μεροληπτούν υπέρ του ομιλητή - αν και δεν υπάρχει λογικά βάσιμος λόγος.

Η μετέπειτα αναθεώρηση είναι δύσκολη, μιας και οι αποδείξεις για την αβασιμότητα του επηρεασμού χάνονται κυριολεκτικά στον αέρα - εκτός και εάν υπήρχε καταγραφή της όλης ομιλίας.