Ο Ρόλος του Αναλυτή

Οι γενικοί αναλυτές πρέπει να κρατάνε μεγάλη άγνοια για τα ζητήματα που αναλύουν. Έτσι βρίσκουν εμπόδια και αντιθέσεις που οι γνώστες πλέον δεν βλέπουν (διότι τα έχουν δεχτεί ως δεδομένα και έτσι δεν τα αναθεωρούν).

Οι αναλυτές εξαρτώνται εδώ σε μεγάλο βαθμό από τους γνώστες, οι οποίοι τους δίνουν - από το πλήρες φάσμα γνώσεων που κατέχουν στον τομέα - το κομμάτι γνώσεως που αναζητούν.

Έτσι δεν πρέπει να κάνουν οι ίδιοι την αναζήτηση, πράγμα που θα τους έμπλεκε με πρόσθετα στοιχεία, προκαλώντας πρόσθετους συνειρμούς οι οποίοι (σε κάποιο σημείο) θα παρέλυαν την ανάλυση.