Ορθονόμευση

Με «Ορθονόμευση» εννοείται η διαδικασία εποπτείας ενός ορθόνομου συστήματος. Η ορθονόμευση προϋποθέτει την καταγραφή των κανόνων του συστήματος. Στην συνέχεια γίνεται η εποπτεία των πράξεων που εκτελούνται.