Ομαδική Άσκηση

Ένα άτομο μόνο του, δεν μπορεί να αλλάξει πολλά. Τα άτομα δρουν ως μια άτυπη ομάδα. Το κάθε άτομο σταματά να παραπονιέται ανοργάνωτα για τα διάφορα ζητήματα, και ξεκινά να συμβάλλει στην επίλυσή τους. Μία πιθανή βασική διαδικασία σε απλοποιημένη παρουσίαση:

Οι δηλωτές καταγράφουν ενοχλήσεις, εμπόδια, ερωτήσεις και διάφορα άλλα ζητήματα που πηγάζουν από την καθημερινότητα τους.

Οι αναλυτές κατατάσσουν τα ζητήματα σε κατηγορίες. Διασπούν τα ζητήματα σε μικρότερα, καταλήγοντας όσο γίνεται σε μικρές και απλές ερωτήσεις (δεδομένα, αιτίες, ευθύνες, ...)

Οι επιλυτές δημιουργούν τελειωτικές λύσεις, ή προσωρινές λύσεις - για παράδειγμα μία διαδικασία παράκαμψης ενός εμποδίου.

Οι γνώστες απαντούν σε ερωτήματα, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πηγές ως τεκμηρίωση (και βιβλιογραφία εφόσον μη διαθέσιμα στο διαδίκτυο).

Οι επικριτές επικρίνουν τα κείμενα του κάθε άλλου ρόλου και σε κάθε στάδιο - από δοκίμια ως και τα τελικά.

Οι πολίτες εφαρμόζουν και αξιολογούν τις λύσεις.

Κάθε άτομο μπορεί να εκτελεί όσους ρόλους επιθυμεί, χωρίς να υπάρχει περιορισμός - εκτός των φυσικών περιορισμών που πηγάζουν από τις ικανότητες του ατόμου. Το άτομο μπορεί να δοκιμάσει τις ικανότητες του στην πράξη.