Προδιαγραφές Λογισμικών

Κύρια προδιαγραφή για τα τεχνολογικά συστήματα είναι η υψηλή εξελιξημότητα και η μεγάλη ανεξαρτησία. Το κάθε λογισμικό πρέπει να είναι:

Λιτό και μειωμένο στο απολύτως αναγκαίο, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το ίδιο το λογισμικό.

Ελεύθερο προς χρήση, ώστε να μην δημιουργείται εξάρτηση, για παράδειγμα από τις μεγάλες πολυεθνικές.

Εξελίξιμο με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς εμπόδια όπως οι εγωισμοί προγραμματιστών.

Εκτελέσιμο σε απλούς υπολογιστές χαμηλών προδιαγραφών, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από την υψηλή τεχνολογία.