Άτομα και Ενέργεια

Υπάρχουν αμέτρητα άτομα που επιθυμούν την Μετατροπή, και με αυτό αμέτρητη διαθέσιμη θετική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή εναντιώνεται στην αρνητική ενέργεια των ατόμων που δεν επιθυμούν την Μετατροπή - άτομα που βγαίνουν κερδισμένα από αυτήν την κατάσταση.

Η ουδέτερη ή παθητική στάση καταλήγει και αυτή στην ουσία αρνητική, διότι μεταδίδεται και αποθαρρύνει άτομα που είναι ουσιαστικά θετικά - μειώνει δηλαδή την θετικότητα.