Η Κατάσταση

Ο άνθρωπος δημιούργησε πολύπλοκα τεχνητά συστήματα και μεγάλες πολυσύνθετες κοινωνίες. Αλλοίωσε έμμεσα αλλά και άμεσα τα φυσικά συστήματα, ακόμα και το σύστημα της εξέλιξης των πλασμάτων. Κατέστρεψε και καταστρέφει όλο και περισσότερο το περιβάλλον στο οποίο ζει.

Tα κορυφαία επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού, τα πολιτικά και τα νομικά συστήματα, είναι στην τελική ανίκανα να μετριάσουν τα αρνητικά στοιχεία των ανθρώπων, όπως την απληστία και την βαρβαρότητα.

Διδασκαλία, επιστήμες, τεχνολογία, τέχνη και άλλοι γνωστικοί ή δημιουργικοί τομείς, απέτυχαν ως σύνολο να δημιουργήσουν δίκαιες κοινωνίες άνευ πείνας, δυστυχίας και πολέμων. Απέτυχαν στο να δαμάσουν το τεράστιο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Και όμως, διδάσκοντες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και άλλοι, δέχονται τίτλους, αξιώσεις και βραβεία.

Όλα αυτά τρέφονται από τα εκατομμύρια άτομα που είτε δεν βλέπουν, είτε εθελοτυφλούν διότι έτσι τους συμφέρει, ή διότι εξαγοράστηκαν - καθένας με την τιμή του.

Η ευθύνη για την κατάσταση είναι οπότε συλλογική, πιθανώς με λίγες εξαιρέσεις, που είναι άτομα που αντικειμενικά δεν έχουν είτε επιλογή είτε επιρροή.