Ίδρυμα

Για να μπορούν οι επιλυτές να επικεντρώνονται στην επίλυση ζητημάτων, πρέπει να υπάρχει μία διαχείριση των λογιστικών, νομικών και άλλων προσωπικών υποχρεώσεων τους.

Για παράδειγμα, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει την συλλογή και διαχείριση των οικονομικών πόρων, όπως δηλώσεις σε εφορία και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες. Απελευθερώνει έτσι τους επιλυτές από τις αναγκαίες εργασίες, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στο έργο τους.