Ορθόνομα Έργα Ανάπτυξης Λογισμικού

Η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας στον κλάδο της πληροφορικής μπορεί να επιτευχθεί πολύ πιο σύντομα μέσα από ένα «ολικά ορθόνομο σύστημα ανάπτυξης λογισμικού».

Όμως, το να γραφθεί ένα λογισμικό εξ αρχής και εξ ολοκλήρου χωρίς να χρησιμοποιηθεί κανένα υπάρχον λογισμικό είναι σχεδόν αδύνατο. Αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και έτοιμα λογισμικά, τα οποία θα προσαρμοστούν ανάλογα και θα επεκταθούν εν μέρη.

Τέτοια λογισμικά υπάρχουν αμέτρητα. Για την επιλογή τους δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το πόσο εξελιγμένα είναι αυτά τα λογισμικά, αλλά το πόσο σύντομα εξελίσσονται. Κύριος παράγοντας για την ταχύτητα εξέλιξης είναι η οργάνωση και μεθοδολογία των «Έργων Ανάπτυξης» αυτών των λογισμικών.

Η απαραίτητη μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης των λογισμικών μπορεί να επιτευχθεί εάν μετατραπούν τα έργα ανάπτυξης λογισμικών σε "ορθόνομα" έργα. Οι ακέραιοι κανόνες που εκφράζονται ως κατανοητοί νόμοι εφαρμόζονται αμερόληπτα, ακυρώνοντας έτσι την αρνητική επιρροή που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στην εξέλιξη του λογισμικού (όπως απόρριψη βελτιώσεων για προσωπικούς λόγους, π.χ. εγωισμός). Στην πράξη αυτό είναι πολύ δύσκολο, λόγω των αντιστάσεων των υπεύθυνων, οι οποίοι συνήθως δεν επιθυμούν να αφήσουν τον έλεγχο.

Μία πιθανή επίλυση είναι να χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα λογισμικά όσο λιγότερο γίνεται και να αντικατασταθούν με τον καιρό από ορθόνομα λογισμικά, τα οποία υλοποιούνται εξ αρχής σε ορθόνομα έργα ανάπτυξης λογισμικού.

Η ταχύτητα εξέλιξης των λογισμικών αυτών θα ξεπερνά αυτήν των σημερινών συστημάτων ανάπτυξης σε σημαντικό βαθμό. Τα αποτελέσματα της σημερινής πληροφορικής θα ξεπεραστούν σε ελάχιστα χρόνια, ακόμα και εάν χρειασθούν 10 χρόνια για τεθεί σε λειτουργία το «ορθόνομο σύστημα ανάπτυξης λογισμικού». Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι η πληροφορική έχει ήδη αρκετές δεκαετίες προβάδισμα.