Οι Παράγοντες της Μετατροπής

Βασικός παράγοντας είναι τα άτομα που έχουν την επιθυμία και την βούληση για την μετατροπή των συστημάτων. Συλλογικά αποτελούν μια μεγάλη ενέργεια.

Η ενέργεια αυτή χρειάζεται να μετριαστεί, να εστιαστεί και να στραφεί υπέρ της Μετατροπής. Αυτό απαιτεί λογισμό, ο οποίος πηγάζει κυρίως από «μυαλά», δηλαδή άτομα με ξεχωριστές πνευματικές ικανότητες.

Τα μυαλά αυτά επίσης σχεδιάζουν, συναρμολογούν και υλοποιούν τις τεχνοκρατικές υποδομές, οι οποίες αποτελούν την τρίτη βασική ανάγκη.

Κρίσιμο σημείο είναι να βρεθεί μια μεθοδολογία, η οποία γίνεται η βάση για την διαχείριση όλων των παραγόντων.