Οικονομικά - Πόροι και Διαχείρηση

Ο κάθε συντάκτης ενός Νόμιου χρηματοδοτείται μόνος του, με δικές του ενέργειες. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι άτομα που στηρίζουν τον συντάκτη γενικά, για παράδειγμα με συνδρομές, ή άτομα που υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο ζήτημα με το οποίο ασχολείται ο συντάκτης.