Τεχνολογία και Μεθοδολογία

Η ψυχική και πνευματική ενέργεια δεν επαρκεί από μόνη της. Πρόσθετα χρειάζεται μία μέθοδος, αλλά και τεχνολογικά εργαλεία. Αυτά ενισχύουν τα άτομα, μετατρέποντας την ενέργεια τους σε δύναμη, αυξάνοντας έτσι την επίδραση που έχουν.

Η μετατροπή χειρίζεται τις υποδομές που γέννησαν οι σύγχρονες τεχνοκρατικές κοινωνίες, κυρίως την τεχνολογία της πληροφορικής. Οι υποδομές αυτές βλάψανε σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς, δίνοντας την βάση για την αύξηση του χάσματος ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς.

Οι κοινωνίες εξαρτώνται από τις τεχνολογίες της πληροφορικής και της δικτύωσης - πλέον δεν λειτουργούν χωρίς αυτές. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ενισχυθεί η Μετατροπή σύντομα, όσο αυτές οι ισχυρές υποδομές είναι ακόμα διαθέσιμες.

Η ελευθερία πληροφόρησης, έκφρασης και δικτύωσης πρέπει να μετατραπεί στο να είναι βασικό κοινό αγαθό, το οποίο ανήκει στους πληθυσμούς.