Η Αλλαγή μέσω Ανατροπής

Η Ανατροπή αφαιρεί το παλαιό και φέρνει το καινούργιο. Πολιτικοί μπορούν να ανατραπούν, διώχνονται και αντί αυτών έρχονται άλλοι. Πολιτικά συστήματα μπορούν να ανατραπούν, φεύγει η δικτατορία, εισέρχεται δημοκρατία.

Όμως, ένας λαός δεν μπορεί να ανατραπεί. Αυτό θα σήμαινε να φύγουν όλοι οι πολίτες, και να έρθουν άλλοι. Το ίδιο ισχύει και για το κάθε ένα άτομο, τον κάθε «εαυτό» μας. Η ανατροπή είναι ανέφικτη, μιας και θα χρειαζόταν στην ουσία να σβήσει το μυαλό και να ξεκινήσει εκ νέου από βρεφική ηλικία.