Ο Άνθρωπος, μια «Κοινωνία»

Στην ουσία, ο άνθρωπος είναι μια μικρή κοινωνία. Έχει λογική και νοημοσύνη, μα έχει και συναισθήματα και ένστικτα, τα οποία συχνά είναι σε αντίθετα με την λογική. Ακόμα και ολομόναχος να είναι, χρειάζεται -έστω σε κάποιον βαθμό- ρύθμιση και μετριασμό.

Είναι αρκετά δύσκολο για ένα άτομο να ορίζει κανόνες που αφορούν τον εαυτό του, και στην συνέχεια να εποπτεύει την τήρηση τους αλλά και να φροντίζει για την εξέλιξή τους.

Η δυσκολία είναι στην παρακολούθηση του εαυτού, στην ειλικρινή και αμερόληπτη εποπτεία. Ακόμα πιο δύσκολο είναι να ασκεί εξουσία ενάντια του εαυτού του, όταν παραβιάζει τους κανόνες που έθεσε.