Έλνομ - Γλώσσα Προγραμματισμού

Για την υλοποίηση των διάφορων λογισμικών χρησιμοποιούνται διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Οι πρακτικές ανάγκες των λογισμικών θα φέρουν αυτές της γλώσσες αργά ή σύντομα στα όριά τους.

Η «Έλνομ» είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία είναι εξ αρχής σχεδιασμένη για την υλοποίηση των διάφορων ορθόνομων συστημάτων.

Η γλώσσα βασίζεται στην «Ορθόνομη Γλώσσα Επικοινωνίας» που δημιουργήθηκε με το «Λεξιγένιο».