Ατομική Άσκηση

Η «Επιλυτική Δημοσιογραφία» αποτελεί μία σύντομη πρόταση για την ενίσχυση της Μετατροπής. Αφορά κυρίως τα διαδικτυακά μέσα, εφαρμόζεται όμως με παρόμοιο τρόπο και σε παραδοσιακά έντυπα μέσα ή ακόμα και στην καθημερινή ζωή.

Τα βασικά βήματα είναι για παράδειγμα η μείωση του περίγυρου, η μείωση του όγκου πληροφορίας, η αύξηση του διαθέσιμου χρόνου και φυσικά η εύρεση και η συνεργασία με άτομα που έχουν παρόμοιο ενδιαφέρον για την επίλυση ζητημάτων.