Βασικό Πλαίσιο Εξέλιξης

Οι διαδικασίες εξέλιξης μπορούν να επηρεάσουν Αρχές, Σκοπούς, Οδηγίες, Διαδικασίες και Πράξεις. Η επιρροή δεν είναι πάντα θετική, με την έννοια της αύξησης ή βελτίωσης. Μπορεί να σταματήσουν την λειτουργία ενός παράγοντα ή και όλου του συστήματος. Μπορεί να καταλήξουν ακόμη και σε αρνητική εξέλιξη, εάν αυτό είναι αναγκαίο.

Υποσυστήματα που είναι τέλεια χρειάζονται επίσης μηχανισμούς 'εξέλιξης'. Στην ουσία πρόκειται για μηχανισμούς «Διατήρησης Τελειότητας», οι οποίοι θωρακίζουν την τελειότητα.