Η Ανάγκη για Ολότητα

Σημαντικός παράγοντας της ορθονομίας είναι η ολότητα. Ένα σύστημα είναι ολικά ορθόνομο όταν όλα τα υποσυστήματά του είναι ορθόνομα. Οι μηχανισμοί εξέλιξης των υποσυστημάτων επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Κάθε υποσύστημα μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη ενός άλλου υποσυστήματος. Η ορθονομία ενός υποσυστήματος μπορεί να έχει θετική ή και αρνητική επιρροή στην ορθονομία των άλλων υποσυστημάτων.

Αρνητική επιρροή υπάρχει, όταν η ορθονομία μειώνεται (μέχρι και εξουδετερώνεται) εάν τα άλλα υποσυστήματα είναι ανορθόνομα. Το ορθόνομο δικαστικό σύστημα δυσλειτουργεί λόγω του ανορθόνομου εκτελεστικού συστήματος. Ο ορθόνομος άνθρωπος δυσλειτουργεί (έως και καταρρέει) μέσα σε έναν ανορθόνομο περίγυρο.

Θετική επιρροή υπάρχει, όταν η ορθονομία αυξάνεται. Το ορθόνομο δικαστικό σύστημα μετατρέπει σταδιακά το ανορθόνομο εκτελεστικό σύστημα σε ένα ορθόνομο. Ένας ορθόνομος άνθρωπος μετατρέπει σταδιακά διάφορους ανθρώπους σε ορθόνομους, οι οποίοι μετατρέπουν διάφορα υποσυστήματα σε ορθόνομα.