Διαδικασία Γενίκευσης

Οι κανόνες που καταγράφονται, γενικεύονται και εφαρμόζονται σε διάφορα άλλα συστήματα. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο κατηγορήσει ένα διακρατικό ζήτημα, αποσπά έναν κανόνα ο οποίος εφαρμόζεται σε διακρατικό, αλλά και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Το άτομο που κατηγορεί τα κράτη, μπορεί έτσι να ελέγξει εάν παραβιάζει τον ίδιο κανόνα σε ατομικό επίπεδο.

Παρόμοια, όταν επικρίνει έναν ξένο, αποσπά έναν κανόνα και τον εφαρμόζει με ίδια κριτήρια και σε άλλα κοντινά του άτομα, αλλά και στον εαυτό του. Προσαρμόζει τον κανόνα, ώστε να μπορεί να τηρείται από τα κοντινά του άτομα αλλά και από τον ίδιο. Στην συνέχεια, επικρίνει ξένους μέσω του προσαρμοσμένου, δηλαδή ελαστικότερου κανόνα.