Νομικά Συστήματα

Όταν υπάρχουν πολλές μικρές και μεγάλες ομάδες σε μία επικράτεια, καταλήγουμε στις κοινωνίες. Τότε χρειάζονται καλά οργανωμένα γραπτά νομικά συστήματα. Ένα σύστημα κανόνων, το οποίο είναι καταγεγραμμένο ως νόμοι. Το σύστημα αυτό υπερισχύει του κάθε ατομικού ή και ομαδικού νομικού συστήματος.

Η εποπτεία γίνεται πιο δύσκολη, ο μετριασμός επίσης. Οι αναγκαίες εξουσίες που -σε περιπτώσεις αναγκαστικά επιβάλλουν την τήρηση των νόμων- μεγάλες, μιας και εν ώρα ανάγκης στρέφονται και ενάντια μικρών ή μεγάλων ομάδων, ή ακόμα και ενάντια άλλων κρατών, όπως σε περίπτωση επίθεσης.

Βασικό εργαλείο για την δημιουργία και εποπτεία των νομικών συστημάτων πρέπει να είναι η συναισθηματικά ουδέτερη και λαϊκά κατανοητή γραφή.

Βασικοί εκτελεστές της εποπτείας θα πρέπει να είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι πολίτες του κράτους.