Αυθεντικά Αμερόληπτοι

Τα αυθεντικά αμερόληπτα άτομα είναι εκ της φύσεως τους έτσι δομημένα, ώστε να μην αντέχουν την μεροληψία. Δεν μπορούν να πάρουν μέρος υπέρ κάτι που αντιλαμβάνονται ως άδικο.

Τα αυθεντικά αμερόληπτα έχουν στην ουσία την ορθή στάση, μια στάση που θα μπορούσε να μετατρέψει τα κοινωνικά συστήματα, εάν απλά υπήρχαν αρκετά από αυτά τα άτομα εν δράση. Μα τα άτομα αυτά εξασθενούν εντός της κοινωνίας.

Το στοιχείο της αμεροληψίας έρχεται σε σύγκρουση με τα υπάρχων κοινωνικά συστήματα. Αυτό ισχύει ακόμα και στα μικρά περιβάλλοντα, όπως τον οικογενειακό ή φιλικό περίγυρο.

Η αντίληψη πρέπει να στηρίζεται απο μια αρκετά ισχυρή αναλυτικότητα, ώστε να τεκμηριώνει τις αντιθέσεις που έχει.