Η Ευθύνη της Αλλαγής

Οι γνωστικοί και δημιουργικοί κλάδοι, όπως διδασκαλία, τέχνη, επιστήμη κλπ., έχουν επιρροή στα κοινωνικά συστήματα. Η ευθύνη τους να δράσουν είναι δεδομένη.

Το ίδιο δεδομένη είναι όμως και η ευθύνη του κάθε ατόμου. Έχει την ευθύνη να δράσει, αντί να αναμένει να δράσουν οι διάφοροι κλάδοι, όπως για παράδειγμα οι καλλιτέχνες.

Υπάρχουν αρκετά άτομα που από γνήσια κίνητρα επιθυμούν να αλλάξουν κάτι. Σε αυτά τα άτομα απευθύνονται οι προτάσεις.