Ορισμός και Σύντομη Περιγραφή

- Ορθονομία = κατάσταση, όπου η λειτουργία και η εξέλιξη ενός συστήματος καθορίζεται από ένα ακέραιο σύστημα κανόνων, το οποίο διαμορφώνεται από εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς παράγοντες. -