Η Αλλαγή μέσω Μετατροπής

Η «Μετατροπή» διαχωρίζεται από την «Ανατροπή», η οποία χρειάζεται μεγαλύτερη «δράση του δρόμου», αλλά και βία, για παράδειγμα για να ανατραπεί ένα δικτατορικό καθεστώς.

Χρειάζεται επίσης δράση του δρόμου, μα σε μικρότερο βαθμό, όπως για την καταγραφή ζητημάτων ή για την εφαρμογή και εποπτεία επιλύσεων. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται βία.

Το μεγαλύτερο τμήμα της αποτελεί πνευματική εργασία, όπως η δημιουργία υποδομών, αναλύσεις, εύρεση στοιχείων, εύρεση λύσεων, εύρεση συμμετεχόντων και άλλα παρόμοια.

Σε αντίθεση με την Ανατροπή, η Μετατροπή μπορεί ακόμα και να αφήσει τους διεφθαρμένους πολιτικούς στη θέση τους, μετατρέποντας βήμα βήμα το πολιτικό σύστημα έτσι ώστε να μην μπορεί να υπάρχει διαφθορά.

Παρόμοια με το πολιτικό σύστημα, μετατρέπονται τα κοινωνικά συστήματα έτσι ώστε να μειώνεται η αρνητική επίδραση στους πολίτες, αλλά και οι δυνατότητες για έκνομες συμπεριφορές.