Άνοιγμα Εαυτού

Προσφέρει με διαφανή τρόπο στοιχεία για τον εαυτό του, ώστε να μπορούν να τον γνωρίσουν άλλα άτομα πιο σύντομα - ειδικά εάν πρόκειται για αναλυτικά άτομα, τα οποία αναζητούν στοιχεία.

Καταγράφει προσωπικές Θέσεις και Θεωρήσεις για βασικά θέματα όπως Θεός, Θρησκεία, Τέχνες, Πολιτική κλπ.

Περιγράφει τις υποδομές του, όπως την ψυχική, πνευματική και σωματική κατάσταση, την οικονομική κατάσταση, τον περίγυρό του. Έτσι μπορεί κάποιος αναγνώστης να αξιολογεί καλύτερα τα γραπτά του, τις επιλύσεις του.

Δίνει μια εικόνα για την την ψυχοσύνθεση και τους ρυθμούς ζωής που έχει. Αναφέρει και βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.