Ο Ρόλος του Επικριτή

Ο κύριος σκοπός του επικριτή είναι να συμβάλει στην αύξηση της σαφήνειας των αναλύσεων ή κειμένων. Εάν ο επικριτής δεν καταλαβαίνει κάποιο κείμενο, ευθύνεται συνήθως ο συγγραφέας, λόγω του ότι δεν εκφράστηκε σωστά ή δεν έδωσε τα στοιχεία στην σωστή σειρά.

Προδιαγραφές

Ο επικριτής πρέπει να έχει την πειθαρχία να τηρεί της οδηγίες, οι οποίες περιορίζουν τον στόχο και το εύρος της επίκρισης, όπως δηλαδή η σαφήνεια, η επικοινωνιακή ποιότητα, η ουσία και τέλος η ορθή γραφή των κείμενων. Όταν κρίνει την σαφήνεια των κείμενων, δεν εναντιώνεται στην ουσία τους.

Ο επικριτής θα πρέπει οπότε να έχει την ικανότητα να επικεντρώνεται στο αν είναι κατανοητό το κείμενο, ασχέτως αν συμφωνεί ή όχι. Θα πρέπει να θέτει ερωτήσεις περί της υπάρχουσας ουσίας, δίχως να την αμφισβητεί.

Παράδειγμα

Όταν υπάρχει μία φράση «εάν σας επιτεθεί λεκτικά κάποιος, μην αντιδράτε» ο επικριτής μπορεί να ρωτήσει «τι είναι η λεκτική επίθεση», έτσι ώστε να κατανοήσει την φράση ολικά. Δεν επιτρέπεται να σχολιάσει «γιατί να μην αντιδράσει, θα έπρεπε».