Οι Ανήσυχοι

Οι Ανήσυχοι είναι τα άτομα που ανησυχούν εκ της φύσεως τους για τις καταστάσεις γύρω τους. Η ανησυχία τους έχει διαφορετικές βαθμίδες και τρόπους έκφρασης.

Κάποια άτομα ανησυχούν μόνο εσωτερικά, δηλαδή δεν το εξωτερικεύουν καθόλου. Άλλα μιλάνε για τις ανησυχίες τους σε κλειστό φιλικό περιβάλλον.

Υπάρχουν και τα άτομα που δημοσιεύουν τις ανησυχίες τους, συνήθως δια του γραπτού λόγου.

Κάθε ανησυχία δεν έχει ουσία, εάν δεν είναι ισόνομη και αμερόληπτη. Γιαυτό, δεν επαρκεί να είναι ένα άτομο μόνο ανήσυχο, ακόμη και όταν το εκφράζει συχνά, έντονα και δημόσια.

Ανησυχίες μπορούν να εκφραστούν και με τέχνες όπως ζωγραφική, μουσική, χορό και άλλα. Αυτού του είδους έκφρασης είναι δευτερεύον στην Νομιογραφία, μιας και αυτή αφορά την έκφραση δια της γραφής.