Βασική Διαδικασία

Ο «Νομιογράφος» καταγράφει δημόσια ζητήματα που πηγάζουν από την καθημερινότητα του, όπως ενοχλήσεις, φοβίες και άλλα. Επίσης δίνει μια καθαρή εικόνα για τις θέσεις και θεωρήσεις του περί βασικών θεμάτων και ζητημάτων. Καταγράφει αρχές, σκοπούς, στόχους, κίνητρα (αίτια) του εαυτού και ασκεί αυτοκριτική. Αναλύει και επικρίνει συστήματα και άλλους νομιογράφους.

Τα γραπτά είναι διασπασμένα σε μικρά κείμενα, σε διάφορες ενότητες. Αυτό επιτρέπει την εύκολη επίκριση, θεώρηση και αναθεώρηση των γραπτών - είτε από άλλα άτομα, είτε από τον ίδιο τον συντάκτη.

Ένα πλήρες "Νόμιο" μπορεί να αποτελέσει μία τεκμηριωμένη αναθεώρηση των κοινωνικών συστημάτων. Η αναθεώρηση αυτή γίνεται πάντα με βάση ζητημάτων της καθημερινότητας.