Οι Αόριστοι

Υπάρχει μία ομάδα η οποία είναι ουσιαστικά αόριστη. Είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, διάφορων τάξεων, διαφορετικής μόρφωσης, διαφορετικών ικανοτήτων!

Τα κοινά σημεία τους είναι η αίσθηση για το δίκαιο και οι ανησυχίες τους. Νιώθουν την αδικία γύρω τους και ανησυχούν για τις εξελίξεις. Μα δεν μπορούν πάντα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να ανακαλύψουν τις αιτίες.

Επιθυμούν να συμβάλλουν στο να βελτιωθεί η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, μα δεν ξέρουν πώς. Ίσως και να ξέρουν, ίσως και να ξεκίνησαν, μα νιώθουν πτώση, διότι δεν βλέπουν να μπορέσουν να αμυνθούν σε τόσο μεγάλους ή τόσο πολλούς αντιπάλους.

Μερικοί καταλήγουν στην αδράνεια. Άλλοι πάλι, έχοντας γεμίσει οργή, ξεσπούν με βίαιες φράσεις ή και πράξεις - ίσως και απέναντι σε στόχους που ουσιαστικά δεν φταίνε σε τίποτα. Μα τα παρόμοια ακραία βήματα όπως η βία και η αδράνεια είναι περιττά.

Πολλοί από αυτούς τους αόριστους που υπάρχουν κάπου εκεί «έξω», είναι αυτοί που θα φέρουν τις αλλαγές. Σιγά σιγά, με μικρά αλλά σταθερά βήματα, είτε ως άτομα, είτε ενωμένοι σε μία μικρή κυψέλη.

Θα χρειαστεί να οριστούν, να ανιχνευθούν και να τους δοθούν τα εργαλεία με τα οποία θα μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά και χωρίς καμία χρήση βίας, ούτε καν λεκτικής.