Εποπτεία Συστημάτων

Η κοινωνία διαθέτει νομικά συστήματα, τα οποία ορίζουν και περιορίζουν τη δράση των μελών της.

Οι πράξεις αυτών των νομικών συστημάτων δεν υπηρετούν πάντα τους δηλωμένους στόχους και σκοπούς. Υπάρχουν άτομα και ομάδες, που έχουν διαφορετικούς στόχους και σκοπούς: την επιρροή, την εξουσία, τον πλούτο, την προστασία του εγωισμού (π.χ. να μην φανούν πως δεν έχουν γνώσεις ή ικανότητες) και διάφορα άλλα.

Χρειάζεται ένας ισχυρός μηχανισμός εποπτείας, ώστε να παραμένουν τα συστήματα πιστά στις αρχές, στόχους και σκοπούς.

Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι κανόνες και οι νόμοι με ορθό τρόπο.

Η ερώτηση το τι είναι η ορθονομία, ο ορθός νόμος, η ορθή νομή, μπορεί να απαντηθεί με βάση την αρχική ρύθμιση ενός ατόμου μόνο. Η δυσκολία για την δημιουργία ακέραιων νομικών συστημάτων φαίνεται ήδη στην δημιουργία νόμων για ένα άτομο μόνο.