Επιλυτής Αόριστου Επιπέδου

Το άτομο αυτό δεν χρειάζεται για την εφαρμογή της ορθονομίας, ούτε για την υλοποίηση τον λογισμικών υψηλής και υψίστης τεχνολογίας. Η νέα υψηλή τεχνολογία υλοποιείται από τον πρακτικό, η νέα υψίστη τεχνολογία υλοποιείται από τον πρακτικό σε συνδυασμό με τον μαθηματικό (αλληλεξάρτηση).

Υπόθεση: δεν είναι σίγουρο ποια μορφή έχει αυτός ο ορθοποιός, απλά υπάρχει η βεβαιότητα πως πέρα από τον πρακτικό και τον μαθηματικό, θα υπάρχει και αυτός ο τρίτος, ο (ακόμα) αόριστος.

Περιγραφή

Ο αόριστος έχει εξαιρετική νοημοσύνη, και υπάρχει ίσως μία φορά σε κάθε γενιά. Αναλαμβάνει το έργο σε κάποια φάση, βελτιώνοντας τα ορθόνομα λογισμικά και την ορθόνομη γλώσσα με τρόπο που δεν μπορεί να συλληφθεί πλέον από πρακτικό ή και μαθηματικό επιλυτή.

«Συγχωνεύει» τέσσερις διάνοιες μέσα σε ένα μυαλό, την καλλιτεχνική, πρακτική, αριθμητική και την συναισθηματική / κοινωνική. Οι τομείς του μυαλού του επικοινωνούν με έξοχη αποτελεσματικότητα, κάνοντας την παρακολούθησή του εαυτού του σαν παιχνίδι.

Βλέπει τον κόσμο με καλλιτεχνικό, πρακτικό ή μαθηματικό τρόπο και κατορθώνει να μεταφράζει από τον ένα στον άλλο τρόπο δίχως ενοχλήσεις. Κατορθώνει επίσης να επικοινωνήσει τα όσα αντιλαμβάνεται με διαφορετικούς τρόπους, αναλόγως σε τι άτομα απευθύνεται.

Η ανίχνευση πιθανώς να είναι εύκολη, όταν έχει διαδοθεί η «Νομιογραφία» αρκετά, διότι το άτομο θα αναγνωρίσει από μόνο του το έργο. Ο ίδιος πιθανώς να μην είναι ανιχνεύσιμος, γιατί θα έχει μάθει να κρύβεται. Υπάρχει και η πιθανότητα να μην ξέρει για τις ικανότητές του.