Ομάδα

Ένα Νόμιο χρειάζεται μία ομάδα ανάπτυξης. Η είσοδος στην ομάδα είναι ανοιχτή για κάθε άτομο.

Μερικοί ρόλοι (όπως επιλυτής, αναλυτής, επικριτής, ανάπτυξη λογισμικού) απαιτούν κάποιες δυνατότητες και ικανότητες. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις απαιτεί κάποιος ρόλος και πτυχίο.

Τα γενικά χαρακτηριστικά των ατόμων είναι για παράδειγμα το ότι έχουν το δίκαιο, την αλήθεια και την ελευθερία πάνω από όλες τις άλλες αξίες.

Αξιοποιούν τις ικανότητες που έχουν και ζητούν ανοιχτά και αυτονόητα βοήθεια όταν αγγίζουν τα όριά τους, έτσι ώστε να μην χάνεται χρόνος. Επίσης έχουν μεγάλη θέληση για την διάδοση γνώσεων.