Εισαγωγή

Η ορθονομία είναι μία νέα έννοια, μία μέθοδος για την διανόηση, επινόηση, λειτουργία και εξέλιξη συστημάτων διάφορων τύπων, όπως τεχνολογικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα - γενικά για κάθε σύστημα το οποίο εμπεριέχει τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η διαχείριση διαφορετικών συστημάτων μέσου μίας γενικής μεθόδου αυξάνει την αποτελεσματικότητα, όπως για παράδειγμα στην μετατροπή και εξέλιξη των πολύπλοκων σημερινών κοινωνικών συστημάτων, τα οποία αποτελούνται και από τεχνολογικά υποσυστήματα.

Αυτό ακούγεται περιοριστικό -ειδικά εάν εφαρμοστεί σε ανθρώπους- μα δεν είναι ουσιαστικά. Η ορθονομία αφήνει μεγάλα περιθώρια ελευθερίας, περιορίζει τον αυθορμητισμό μόνο όταν και όσο απαραίτητο, ορίζει καθαρά τα πλαίσια δράσης, και αιτιολογεί ακέραια.

Αν και μπορεί να εφαρμοστεί με χαρτί, στυλό και την ανθρώπινη νόηση, αποκτά την ολική ισχύ της σε συνδυασμό με την τεχνολογία της πληροφορικής. Αυτό ισχύει ειδικά εάν εφαρμοστεί στα τεχνοκρατικά κοινωνικά και πολιτικά συστήματα.