Νόηκον - Γλώσσα Καταγραφής Κανόνων

Τα ορθόνομα συστήματα απαιτούν την σαφή καταγραφή κανόνων και νόμων.

Η γλώσσα «Νόηκον» είναι ταυτόχρονα γλώσσα επικοινωνίας και προγραμματισμού. Επιτρέπει την σαφή καταγραφή κανόνων αλλά και την εποπτεία αυτών των κανόνων βάση λογισμικών.

Η γλώσσα βασίζεται στην «Ορθόνομη Γλώσσα Επικοινωνίας» που δημιουργήθηκε με το «Λεξιγένιο». Προσαρμόζεται ώστε να είναι αναγνωρίσιμη από τεχνητά συστήματα, δηλαδή λογισμικά και υπολογιστές.