Το «Νόμιο»

Ένα «Νόμιο» συνδυάζει την επίλυση ζητημάτων, την ανίχνευση ατόμων, και την ταυτόχρονη μορφοποίηση ενός αμερόληπτου συστήματος κανόνων και νόμων.

Εκ «φύσεως» του, συμβάλλει στο να ανιχνευθούν, να αναδειχθούν και να διακριθούν τα «αυθεντικά αμερόληπτα» άτομα.

Δεν υπάρχουν «Λογομαχίες» αλλά «Νομομαχίες». Οι αντίλογοι και η εναντίωση κινούνται σε επίπεδο κανόνων, οι οποίοι παραμένουν εντός ενός γενικού συνόλου κανόνων.

Το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα της Νομιογραφίας είναι τα επιλυμένα ζητήματα. Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα είναι ένα ακέραιο σύστημα νόμων, το οποίο εξελίχθηκε με βάση των επιλυμένων ζητημάτων της καθημερινότητας.

Για την συγγραφή χρειάζονται εξειδικευμένα εργαλεία, τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της μεθοδολογίας, όπως τον ελεύθερο σχολιασμό και αντίλογο, την μορφοποίηση των κανόνων, την καταγραφή νόμων.

Ο όρος «Νόμιο» είναι ανάλογος του όρου «Λόγιο» (λόγος-λόγιο, νόμος-νόμιο).