Τελειότητα

Το Τέλειο δεν είναι εξελίξιμο και δεν έχει περιθώρια βελτίωσης ή ολοκλήρωσης. Ένα τέλειο σύστημα ασκεί την λειτουργία του με τον καλύτερο πιθανό τρόπο και με την καλύτερη πιθανή αποτελεσματικότητα.

Το Ορθόνομο δεν είναι τέλειο, μα έχει σχεδόν τέλειους μηχανισμούς εξέλιξης, με τους οποίους επιδιώκει την τακτική βελτίωσή του. Η βάση για την κρίση των ζητημάτων (βελτίωσης/εξέλιξης) είναι ένα σύστημα κανόνων. Καμία πράξη δεν εκτελείται, δίχως να ταυτιστεί πρώτα με κάποιον κανόνα.