Γλώσσα και Πληροφορική

Η πληροφορία θα κυριαρχήσει όλο και περισσότερο την καθημερινή ζωή μας. Η αποτελεσματική αυτόματη ανάλυση γραπτού λόγου είναι μία πολύ σημαντική λειτουργικότητα. Εάν μία γλώσσα προσφέρει αυτήν την λειτουργικότητα, το οικονομικό συμφέρον είναι μεγάλο. Μειώνονται τα έξοδα για την ανάπτυξη λογισμικού, επειδή απλά η γλώσσα διαχειρίζεται πολύ πιο εύκολα. Μειώνονται τα έξοδα για την διαχείριση πληροφοριών, λόγω αυτοματοποίησης της ανάλυσης.

Ομιλούμενη Γλώσσα

Η ομιλούμενη γλώσσα, εάν την δούμε απλοποιημένα, είναι ένας απλός παράγοντας στην πληροφορική.

Η άνθρωποι μπορούν να δημιουργούν λογικές σκέψεις (νοητική), τις οποίες μπορούν να εκφράσουν με λόγια (λεκτική) ή με κώδικα μηχανής, που κατανοεί ο Η/Υ (τεχνητή).

Εάν μπορέσει η «λεκτική» να είναι όμοια με την «τεχνητή», θα μπορεί ένας απλός άνθρωπος να δίνει εντολές σε μηχάνημα (Η/Υ) χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση (εφόσον χειρίζεται απλά την «λεκτική», δηλαδή την «ομιλούμενη γλώσσα»).

Επίσης: εάν η «τεχνητή» είναι όμοια με την «λεκτική», θα μπορεί το μηχάνημα να αναλύει πιο εύκολα την ομιλούμενη γλώσσα.

Λεκτική

Όσο πιο κοντά είναι μία «λεκτική» στην «νοητική» του ανθρώπου, τόσο πιο μικρά είναι τα εμπόδια για να μετατρέψει τις σκέψεις του σε φράσεις, να εκφράσει τις σκέψεις του.

Όσο πιο κοντά είναι μία «τεχνητή» στην«λεκτική» τόσο πιο μικρά είναι τα εμπόδια να μεταφέρει τις σκέψεις του σε «κώδικα μηχανής».

Συμπεράσματα

Νοητική <-> Λεκτική <-> Τεχνητή

Κατά συνέπεια, η «λεκτική» (= ομιλούμενη γλώσσα) αποτελεί την γέφυρα ανάμεσα σε "νοητική" (= σκέψη, λογική, νόηση) και "τεχνητή" (= πληροφορική, μηχανή).

Εάν μία γλώσσα (λεκτική) είναι από την φύση της, από την δομή της, πιο κοντά στην νόηση του ανθρώπου (νοητική), έχει ήδη ένα μεγάλο πλεονέκτημα.

Αυτό που μένει είναι, να δημιουργηθεί η γέφυρα ανάμεσα σε «λεκτική» και «τεχνητή». Η Ορθονομία δίνει την βάση για αυτό, δημιουργώντας αρχικά την ορθόνομη έκδοση της γλώσσας, δηλαδή την «Ορθόνομη Λεκτική».

Μέσα από ένα ορθόνομο έργο ανάπτυξης λογισμικού, συνδέεται αυτή η «Ορθόνομη Λεκτική» με την «Ορθόνομη Πληροφορική», δημιουργώντας έτσι την βάση για την ανάπτυξη συστημάτων υψίστης εξελιξημότητας.

Ο συνδυασμός αυτός δίδει την πρακτική βάση για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.