Επίκριση και Αντίλογος

Βασικό στοιχείο για την εποπτεία αλλά και την εξέλιξη ενός ατόμου, είναι η επίκριση και ο αντίλογος. Το άτομο που δέχεται ποιοτική επίκριση και ποιοτικό αντίλογο, μπορεί να εξελίξει τον εαυτό του πιο εύκολα.

Από την άλλη, δεν είναι δεδομένο πως τα άτομα κατανοούν τις ουσίες του ατόμου, ώστε να μπορέσουν να επικρίνουν με ποιότητα. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αξιολόγησης επικρίσεων και επικριτών, ώστε να εξοικονομείται χρόνος.